تړاو کاپي کاپي شو
مرستې
لاندې هغه مرستې او بسپنوال دي چې د اوس لپاره ورته خپل غوښتنليک لېږلاى شئ.
لېوال بنسټ څخه د١٤٠١ کال لپاره د مورينګه ونې نيال، قلمې او تخم ډالۍ لپاره نومليکنه وکړئ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال بنسټ څخه د١٤٠١ کال لپاره د مورينګه ونې نيال، قلمې او تخم ډالۍ لپاره نومليکنه وکړئ
د لېوال بنسټ مشر ښاغلي نور رحمان لېوال ١٤٠٠ کال د مورينګه دودولو کال ونوموه. د هېواد کې د مورينګه ونې دودولو لپاره شاوخوا پنځه زره تخمونه له عربي هېوادونو څخه د ملګرو په همکاري هېواد ته راوړل او په ازمېښتي ډول لاندې ځايو کې وکرل شول:
لوګړ: محمداغې ولسوالۍ ٦٠ تخمونه. کابل: پغمان ولسوالۍ ٢٨، احمدشاه بابا مېنه ١٥٠، هوايي ډکړ١٠ او نويښار ٥٠٠ تخمونه، ننګرهار: مرکز، روداتو او کامې ولسوالۍ ١١٠٠تخمونه. خوست ٢٨٠ تخمونه. بلخ ١٠٠٠ تخمونه او ٤٠ نيالګي. هرات ٣٠٠ تخمونه، کندهار٥٠ تخمونه او ٥ نيالګي. پروان کوهې ساپي ولسوالۍ١٠٠تخمونه، فراه ١٠٠تخمونه. په ننګرهار، بلخ او کندهار کې مورينګه بوټو خورا ښه وده کړې خو د ننګرهار وده بېساري ده، د نورو مالوماتو لپاره liwal.org/moringa وګورئ.
لېوال بنسټ د ١٤٠١ د وري مياشتې لپاره په زرګونو نور تخم، قلمې او نيالګي هېواد ته راوړي هغوى چې غواړي دغه مرسته ترلاسه کړئ لاندې غوښتنې وکړئ تڼۍ وهلو سره نومليکنه وکړئ.
تړاو کاپي کاپي شو
هېواد کې د خوراک نړيوالې ادارې يا WFP مرستې
بيړنۍ مرستې لپاره د خوراک نړيوالې ادراې ته په ٠٧٩٠٥٥٥٥٤٤شمېرې زنګ ووهئ يا له خپل ټليپون څخه د اواز مرستکرښې ٤١٠ شمېرې ته زنګ ووهئ، خپل حالت او کرکيچ ريکارډ کړئ يا wfp.afg@wfp.org بريښناليک ته پيغام واستوئ، يا هم لېوال بسټ سره پرويايل جوړ کړئ موږ مو ستونزه دوى ته ورلېږو.