کورپاڼه > مورينګه ساتنه او درملنه
زرغون چينجي ستونزه چې مورينګه نيالګي بانه خوري، له پانو لک دغڼي تارونه تاوويدغه چينجى د پاڼو په رنګ دى، ځکه نه ښکاري په غور يې اړوند او شاوخوابوټو کې  يې ولټوئ او مړ يې کړئزرغون چينجې لمنځه ورلو درمل : د بوټو د چینجیو د مخنیوی لپاره eco-neem دارو کارولئ شئ. Active Constituents: 11.82g/L Azadirachtin A & B present as 29.55 g/L Azadirachta Indica extract
مورينګه ساتنه او درملنه
تړاو کاپي کاپي شو
تر اوسه زموږ د تجربي پر بنسټ لاندې ستونزې سره مخ شويو:
2365945abe33f304f616701b3355cf4d687e2fb36f938caa8ee8c5844030d5603c5c6.jpg
١- زرغون چينجې ستونزه
د شپې لخوا زما ځينې مورينګه نيالګي پاڼه څه خوري، لکه چينجۍ او له پاڼو لکه د غڼې تارونه تاووي، په پاڼو تور غول کوي تورې دايرې ورګورئ او هم سره دايري وګورئ چې پوره پاڼه يې خوړلې. دا څه کېداى شي او مخنيوى يې څنګه وکړم. هغه نيالګي چې ګلدان کې دي هغه يې نه دي خوړلي. زما شک دادى چې چينځې له ځمکې شپې راوځي او بېرته ننوځي.
236606a147869e60bbc8ce686246af716e2e105bca4e3a39eea1ab104e0be992bbe5e.jpg
زرغون چينجې لاسي حل
دغه ستونزه د زرغون چينجي ده چې د نیالګیو او بزغلیو پاڼې خوري، دغه چينجى د پاڼو په رنګ دى، ځکه نه ښکاري په غور يې اړوند او شاوخوابوټو کې يې ولټوئ او مړ يې کړئ.

23661c1cf3a75fd0a81e6e24a5b2fb52a546224b193a30bd2f568fecd589ab6e95587.jpg
زرغون چينجې لمنځه ورلو درمل
د بوټو د چینجیو د مخنیوی لپاره eco-neem دارو کارولئ شئ.
Active Constituents: 11.82g/L Azadirachtin A & B present as 29.55 g/L Azadirachta Indica extract